آخرین خبر/ امین زندگانی در اینستاگرامش نوشت:
حیف و صد حیف ،دیگر جایگزینی برای این بزرگان نخواهیم داشت
خانواده گرجستانی
تسلیت