آخرین خبر/ الهام حمیدی در اینستاگرامش نوشت:
سیروس گرجستانی عزیز با خاطرات و لحظات شادی که برای مردم ساختی، هیچوقت از یادها و دل هایشان نخواهی رفت...