آخرین خبر/ صبا کمالی در اینستاگرامش نوشت:
دوست داشتنی و مهربان و شوخ طبع بود.
در سه کار تلویزیونی افتخار همکاری داشتم باهاشون......
کیف انگلیسی.....شهریار......خوش نشینها
همکاری با ایشون بسیار راحت بود.......
وقتی خسته میشدن یهو بلند میشدن و شروع میکردن به رقصیدن.....رقصشون خوب بود.....تکنو.....سالسا......تو جوونیهاشون خیلی اهل موسیقی بودن.......گاهی از خاطره هاشون برام میگفتن.
ازشون جز خاطره زیبا و رفتار و گفتار زیبا .......موضوع دیگری در ذهن ندارم.
روحت شاد جناب آقای گرجستانی عزیز
روح خوبان هنر شاد باد 🌺🌺🌺