آخرین خبر/ از بازار داغ فیلم های سینمایی در دوران کرونا تا وداع با یکی دیگر از خاطره سازان سینما و تئاتر.