آخرین خبر/ درخواست مخاطبان دورهمی از مدیری برای نظارت بر قیمت‌ها.