آخرین خبر/ ماهایا پطروسیان با انتشار این عکس نوشت: دو عکس یادگاری، از پشت صحنهٔ اجراهای نمایش «معرکه در معرکه»، که من هم به رسم یادگار اینجا میگذارم.
با سیاوش طهمورث، سیروس گرجستانی، رویا تیموریان و رضا رویگری
عکس اول: از روزهای حضور و اجراهایمان در تابستان ۷۴ در آمریکا
عکس دوم: زمستان ۷۲، اجراهای تهران ، سالن چهارسو
میدانم که آقای گرجستانی، این نمایش و نقش شان را بسیار دوست داشتند، و چقدر هم درخشان بودند، جایشان سبز