فارس/ ابوالفضل پورعرب در مراسم خاکسپاری سیروس گرجستانی.