آخرین خبر/ سید مجتبى ظریفیان با انتشار این عکس نوشت: با من قدم بزن تا همیشه