آخرین خبر/ بهمن فرمان آرا با انتشار این عکس نوشت: یاد چنین روزی همیشه تلخ خواهد بود دوست عزیز