آخرین خبر/ تماماً حامدبهداد را میشنوید!
جذاب و تحسین‌برانگیز این‌بار با دوبله...
دوبله و صداسازی برای شخصیت‌های گوریل و موش در فیلم "دکتر دولیتل"