آخرین خبر/ داریوش فرضیایی با انتشار این عکس نوشت: گاهی فقط برای خودت زندگی کن!
بعضی اطرافیانت را با تمام حرف ها و غیبت هایشان تنها بگذار، آنان در مرداب نادانی شناورند!
همه کارهای نکرده ات را فراموش کن، به طبیعت برو، آهنگ مورده علاقه ات را گوش بده و زیر لب زمزمه اش کن...
هنگام عکس گرفتن فقط ژست های موردعلاقه خودت را بگیر! بگذار هر کس هر چه می خواهد بگوید، حتی اگر مطمیٔن بودی تورا مسخره می کنند اما به دل خودت زندگی کن.
تو فقط متعلق به خودت هستی، یکبار به دنیا آمده ای و همه حس های خوب و بد دنیا در اختیار توست.
شاد زندگی کن، برای خودت باش، خودت را برای به دست آوردن هیچ چیز آزار نده آن اگر مال تو باشد خودش می آید.‌‌‌‌..
پس با حس های موردعلاقه ات نفس بکش، تو خودت هستی؛ آری...خودت.
همین و دگر هیچ ...
#آیلین_عبدی