آخرین خبر/ سپیده خداوردی با انتشار این عکس نوشت: من و سانی جووووووووون