آخرین خبر/ امید حاجیلی با انتشار این ویدئو نوشت: کنسرت من، دو سال پیش همین موقع ها / ١٢ تیرماه ١٣٩٧/ کی فکرش و میکرد دنیا اینجوری بهم بریزه که حسرت همون شبها تا مدت ها به دلمون بمونه؟؟؟؟؟ 
یادش بخیر