فیلم نیوز/ فیلم کوتاه «سالمون» ساخته افشین اخلاقی پس از دو سال فرصت نمایش پیدا کرد.