آخرین خبر/ تصویری از قرنطینه خانگی وریا غفوری به دلیل ابتلا به کرونا/ او مجبور است از پشت شیشه فرزند کوچکش را ببیند.