آخرین خبر/ شهره لرستانی با انتشار این عکس نوشت: بدلیل شیوع موج دوم کرونا...
حتی بعد از انجام تمام آزمایش ها....
عملم را به تعویق انداختم.....
این روزها......
فقط ضروریات لازم الاجراست.
من چاق باشم یا لاغر...
زشت باشم یا زیبا ...
پولدار باشم یا فقیر ....
مرد باشم یا زن......
چه اهمیتی دارد...
وقتی برای مردم نمی توانم کاری کنم.....که رنج شان کمتر شود...
کاش می توانستم دنیای اطرافم را روشنتر کنم...
حتی در حد یک شمع....