آخرین خبر/ رویانونهالی در برنامه دورهمی از زندگی مشترک با همسرش رامین حیدری فاروغی مستندساز گفت