آخرین خبر/ امین زندگانی با انتشار این عکس نوشت:
پروژه سینمایی زُروان با دوستانی مهربان
حسام بنی اقبال ،کارگردان
بهرام،بهرام،تهیه کننده
مجیدصیدآبادی،طراح صحنه