آخرین خبر/ سانیا سالاری با انتشار این عکس نوشت:
دوستتون دارم عزیزان من
ممنونم که کنارمین
بیستم تیر ماه ۱۳۹۹