آخرین خبر/ دانیال عبادی با انتشار این عکس تولد برادرش را تبریک گفت:
بنیامین جان داداش خوشتیپم تولدت مبارک مبارک
انشاا... ۱۲۰ ساله شی با عزت زیاد