آخرین خبر/ الیزابت امینی این عکس را به اشتراک گذاشت.