آخرین خبر/ هومن حاجی عبداللهی با انتشار این ویدئو نوشت:
از این که به علت تألمات روحی وشیوع ویروس منحوس کرونا،توفیق تشکر حضوری میسر نشد،قلباً پوزش می‌طلبیم. امیدواریم خداوند بزرگ عنایت فرماید تا بتوانیم لطف و زحمات یکایک عزیزان را در مراسم شادیشان جبران نماییم.
از طرف کسبه محل 😊😉