آخرین خبر/ امیر کاظمی با انتشار این عکس نوشت: به بهانه باز پخش سریال شمعدونی از شبکه آی فیلم
خانواده مظاهری ...
این تصویر شش سال پیش در روزهای شروع فیلمبرداری شمعدونی گرفته شد ...
آرزوی سلامتی برای محسن قاضی مرادی نازنین و آتنه فقیه نصیری دوست داشتنی