آخرین خبر/ سکانسی از سریال «شوخی کردم»؛ وقتی ارزش دلار فروختن از پزشکی بیشتر است.