آخرین خبر/ سمیرا حسن‌پور با انتشار این عکس نوشت: روزهای انزوا و ترس...آن روزها دلم می خواست زمان را نگه دارم ،ولی این روزها با تمام وجودم دلم میخواهد رو دور تند فقط بگذرد....
#😔#روزگار_جوانی