آخرین خبر/  لادن سلیمانی این عکس را منتشر کرد.همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید: ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید