آخرین خبر/ حدیثه تهرانی با انتشار این عکس نوشت: با هم میایم استودیو که کار کنیم منو مجبور می کنه عکس بگیریم  (یعنی به زور من با کلی غر قبول میکنه عکس بگیریم)، بعدم یه سره داره گیتار میزنه، ذهنشم که درگیره صدامو نمیشنوه، براش قهوه درست می کنم یادش میره یخ میشه، یعنی کلا منو میاره اینجا حرصم بده. بعد که میبینه من سرم تو کتابه یهو حرفش میگیره و کلا از جو کارش میاد بیرون خلاصه داستانی داریم با این آقا کیان 
پ.ن: شما هم از تجربیات همسرانه تون بنویسید برام