آخرین خبر/ مریم معصومی با انتشار این عکس نوشت:

روزهای قشنگِ زندگیمون و نفسهای عمیق مون زیر همین ماسکهای سفید و مشکیو آبی میگذرد.
همه ما یکرنگو یک دل باید کنار هم باشیم تا این روزها بگذرد، که حتما خواهد گذشت ودوباره لبخند یکدیگر را خواهیم دید.
خیلی دوستون دارم💜
خواهش میکنم در هر شرایطی که هستید ماسک بزنید و قبل از دور انداختن حتما ماسک رو پاره یا سوراخ کنید تا یکسری سود جو نتونن دوباره ماسک ها رو بشورن و بفروشند