آخرین خبر/ خاطره خنده دار اسب سواری مهران مدیری؛ بهش گفتم عزیرم وایسا ... بهم خندید!