آخرین خبر/ ترلان پروانه با انتشار این عکس و پشت زمینه رنگی رنگی اش نوشت:«حدیث چشم مگو با جماعت کوران ... 
#مولانا »