آخرین خبر/ جواب قهرمان زن اتومبیل رانی به سوال : چرا خانوم ها در پارک دوبل مشکل دارن؟