مجله فیلم/ آرامش و دلپذیر بودن وضعیت کرونایی از دیدِ لیلا حاتمی.