آخرین خبر/ مسعود ده نمکی با انتشار این تصاویر از پشت صحنه دادستان نوشت:
دادستان با زحمات عوامل پشت صحنه و مقابل دوربین در شرایط بسیار سخت پیش می رود
کار کردن در این شرایط مانند دوران جنگ است درحالی که ماسک ضد شیمیایی به صوورت داشتیم و کیلومترها می دویدیم و نفسمان بند می آمد

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar