آخرین خبر/ روزبه بمانی با انتشار این عکس نوشت:

 ما دوباره یکدیگر را خواهیم دید
در میان دوستانی
که نگاهشان را از ما کودکانه میدزدند
و با هم
حرف میزنیم
حرف میزنیم
میخندیم
میخندیم
میرقصیم
میرقصیم
میرقصیم
بغض میکنیم
گریه میکنیم
تو مرا در آغوش میکشی
در آستانه‌ی در
و با همانکه آمده‌ای
به خانه خواهی رفت
.
.
و زندگی دوباره ادامه میابد...

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar