آخرین خبر/ نسیم خوشنودی با انتشار این عکس نوشت: همه یه زندگی خاص میخوان...
موفق، درخشان و سطح بالا با لبخند...
در حال کمک به دیگران
در موقعیت اجتماعی فوق العاده...
خوبه، شدنیه...
اما قلبش باید خاص هم فکر کرد ...
و خاص هم رفتار کرد...
میدونی کی...؟
درست زمانی که همه ادما...
عین هم فکر میکنن...
و عین هم حرف میزنن ...
و عین هم رفتار میکنن...
تو خاص فکر کن.
باشه؟

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar