عکاس خونه/ ارسالی از پریسا یه عکس روشن تر از دمپختکم لطفادربخش آشپزی چاپ بشه.
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."