عکاس خونه/ ارسالی از رز بفرمایید شام قرمه سبزی لطفا دربخش اشپزخونه گذاشته شود
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."