عکاس خونه/ ارسالی از م.مرداسی
شام خانگی(چیکن بورگر)🤪
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."