آخرین خبر/ آموزش پخت غذایی جدید با برنج.

برگرفته از آشپزی با خاله سیما.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید