عکاس خونه/ ارسالی از 👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻 از شما/ دسر من
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."