عکاس خونه/ ارسالی از به.خدا.توکل.کن
دخترم برای اولین با باکمکم درست کرد
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."