عکاس خونه/ ارسالی از 🍒گلی🍒 از شما/نون های تافتون نرم و لطیف من😉
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."