عکاس خونه/ ارسالی از جگر وز سعید پز چربی دور جگر رو که وز اسمشه رو میپیچیم دور جگر و موقع کباب چربی به خورد جگر میره وااای😋😋
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید." /