عکاس خونه/ ارسالی از اثل به دلل دورخواست مکرم شما عژیژان بلخره آب دوروغ خیار اثل پژ رو گراشتم بفرمایید خبری لطفا جاب کن مرسی
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."