عکاس خونه/ ارسالی از همراز..
شام منزل پدر چلو گوشت....یا همون زیر برنجی ما لرها....
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."