عکاس خونه/ ارسالی از کرمان👑شاه*
بانوی کرمانشاهی ،بفرمائید شیرینی کشمشی تازه واسه عصرونه ،خبری در بخش آشپزی من چاپ شود.
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."