عکاس خونه/ ارسالی از تولد ساده گل پسرم ...کیک های ساده وخامه از من. خبری بخش اشپزی
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."