عکاس خونه/ ارسالی از مهناز بفرمایید نوش جان، تولد پسر نوکرم بود این رو براش پختم.
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."