عکاس خونه/ ارسالی از رازانی(لرستانی)
با پوره هلو و زردآلو وشکر کمتری آماده شده لطفا در بخش آشپزی من چاپ شود.
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."