عکاس خونه/ ارسالی از کرمان👑شاه*
بانوی کرمانشاهی بفرمائید ناهار امروز کله پاچه نوش نگاهتون ،در بخش آشپزی من چاپ شود ممنونم.
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."